Integra CRM

Nowoczesny system CRM dla firmy

Nowoczesny system CRM dla firmy

Integra Software

System Integra CRM ma na celu nie tylko poprawę organizacji pracy, ale zapewnia również biznesowe wsparcie prowadzonej działalności.

Funkcje systemu CRM umożliwiają wysyłanie informacji do klientów dotyczących aktualnych promocji, wprowadzania nowego asortymentu do sprzedaży, o wyprzedaży itp. Wiadomości mogą być wysyłane grupowo do wielu klientów poprzez SMS lub email. Funkcję powiadomień SMS/email można również wykorzystać dla przekazania klientom innych ważnych informacji np. o rozszerzeniu działalności firmy oraz akcjach promocyjnych.

System zawiera również funkcje dotyczące przypomnień o bieżących angażach i umożliwia przydzielanie i kontrolę realizacji zadań przez pracowników firmy.

Zakres funkcjonalny systemu Integra CRM:

  • rejestrowanie wszelkich zdarzeń związanych z obsługą klientów firmy

  • planowanie kontaktów handlowych oraz innych bieżących zadań

  • przypomnienia o naprawach oraz wymianach części eksploatacyjnych

  • wysyłanie korespondencji seryjnej (e-mail-sms) o promocjach, akcjach wyprzedaży, rozszerzeniu zakresu działalności, itp.

  • automatyczne wysyłanie wiadomości SMS z informacjami o: terminie naprawy, zakończeniu naprawy, kosztach naprawy, itp.

  • monitorownie rozlliczeń i wysyłnie do kontrahentów przypomnień o zaległych płatnościach

  • delegowanie zadań pracownikom firmy i kontrola ich realizacji

  • ewidencja obiegu dokumentów dot. m.in ofert handlowych, korespondencji z klientami, dok. gwarancyjnych, itp.

funkcje systemu Integra CRM lista zadań
funkcje systemu Integra CRM lista zadań

CRM z funkcją przypomnień

funkcje systemu Integra CRM

Moduł CRM/Zadania umożliwia wprowadzanie przypomnień, dla których można określić termin realizacji, szczegółowy opis, monit przypominający o danej sprawie, stopień ważności ewentualnie powiązanie z kontrahentem lub naprawą sprzętu czy pojazdu.

System umożliwia także przydzielanie i kontrolę realizacji zadań dla poszczególnych pracowników firmy.

Właściciel firmy lub kierownik danego działu może przydzielać określone zadania pracownikom, którzy otrzymają je na swoich stanowiskach komputerowych w odpowiednim czasie na liście zadań do realizacji. Wprowadzający zadanie może kontrolować czy realizacja zadania została rozpoczęta i czy zrealizowano je w terminie.

Na liście zadań przeterminowane pozycje wyświetlane są na czerwono.

funkcje systemu Integra CRM terminarz

Zadania mogą być powiązane z naprawianymi pojazdami, kontrahentami oraz mogą być to indywidualne wpisy: np. kontakt w sprawie płatności, porządek w magazynie, telefon do hurtowni w sprawie zakupu części, itp.

Nasi Klienci