Jak działają drukarki online – od kiedy i kogo obowiązują?

Drukarki online kompatybilne z Integrą

Integra Software

1. Rozporządzenie i podstawa prawna dotyczące obowiązku posiadania drukarek fiskalnych online

Obowiązek wdrożenia kas i drukarek fiskalnych online wprowadza rządowa nowelizacja ustawy o VAT i prawa o miarach. Wprowadza ona obowiązek wymiany tradycyjnych kas i drukarek fiskalnych na kasy i drukarki online.[1]
Urządzenia te mają na bieżąco wysyłać informacje o zarejestrowanych transakcjach do Centralnego Repozytorium Kas – czyli do systemu teleinformatycznego Urzędu Skarbowego. Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie gromadził wszystkie informacje z paragonów, czyli numer NIP podatnika, podstawę opodatkowania, wartość podatku, stawkę VAT, rodzaj towaru lub usługi, a także datę i czas sprzedaży.

2. Kto zostanie objęty obowiązkiem posiadania kasy lub drukarki online?

Obowiązek posiadania drukarki fiskalnej online zostaje nałożony na przedsiębiorców prowadzących usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, włączając zakładanie, naprawę i wymianę opon – czyli tak naprawdę dla wszystkich właścicieli warsztatów i serwisów samochodowych czy wulkanizacyjnych.
Obowiązkiem zostaną objęci także sprzedawcy benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędu silników.

3. Jakie są ostateczne terminy wdrożenia?

Ostateczny projekt ustawy zakłada, że z drukarek i kas fiskalnych starego typu, przedsiębiorcy działający w branży motoryzacyjnej będą mogli korzystać do 31 grudnia 2019 roku.
Z dniem 01.01.2020 r. każda transakcja sprzedaży zarejestrowana musi być już z wykorzystaniem kasy lub drukarki online

4. Jak działa drukarka online?

Drukarka bądź kasa fiskalna online od modeli stosowanych do tej pory różni się tym, że przesyła dane o zarejestrowanych transakcjach w sposób automatyczny – drukarkę lub kasę należy podłączyć do sieci.
Zasady ewidencjonowania sprzedaży na kasach i drukarkach online nie zmienią się. Każda transakcja musi zostać zarejestrowana na urządzeniu, a kupujący powinien otrzymać paragon niezwłocznie po dokonaniu płatności.

5. NIP na paragonie, czy jest obowiązkowy i od kiedy?

Z dniem 01.01.2020 r. sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę do paragonu fiskalnego tylko w przypadku, gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy. Niedopełnienie tego obowiązku będzie wiązało się z sankcją w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Jeżeli warsztat obsługuje klientów oczekujących wystawienia faktury VAT należy upewnić się, że program obsługujący drukarkę online umożliwia wydruk numeru NIP na paragonie.

6. Jak przeprowadzić fiskalizację nowej drukarki online?

Nowe urządzenie fiskalne przed rozpoczęciem pracy musi zostać zafiskalizowane, aby mogło być używane w celach rozliczeń podatkowych. W praktyce fiskalizacja to wprowadzenie do pamięci urządzenia numeru NIP firmy i jest to proces nieodwracalny.
Przy konfiguracji nowo zakupionej kasy lub drukarki fiskalnej online ich fiskalizacja odbywa się przy pomocy serwisanta, przez połączenie z CRK. W pamięci urządzenia zapisywane są: numer ewidencyjny oraz harmonogram przesyłania danych.

7. Jak uzyskać ulgę na zakup lub refundację zakupu drukarki online?

Ulga na zakup urządzenia fiskalnego online wynosi do 700 zł i dotyczy ona przede wszystkim tych przedsiębiorców, którzy ze względu na zmianę przepisów muszą do końca 2019 roku wymienić swoją kasę lub drukarkę fiskalną i rozpoczną ewidencję sprzedaży na urządzeniach online zgodnie z przepisami. Także przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w branżach objętych ustawą są uprawnieni do uzyskania ulgi na zakup urządzenia online.
Co ważne, ulga przysługuje tylko dla tych urządzeń, które zostały zakupione nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji sprzedaży. Aby skorzystać z możliwości odliczenia lub zwrotu wydanej kwoty, należy spełnić warunki:

  • Dokonać fiskalizacji urządzenia nie później niż w dniu rozpoczęcia ewidencji sprzedaży za pomocą drukarki online lub kasy online.
  • Rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży na urządzeniu, które posiada potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar w kwestii spełnienia wymagań technicznych.
  • Posiadać fakturę na zakup urządzenia online i potwierdzenie zapłaty całej należności.

 

* Wyżej wymienione informacje mają charakter informacyjny. Działania w zakresie dostosowania ewidencji sprzedaży do przepisów należy zweryfikować w biurze rachunkowym obsługującym firmę.

Drukarki kompatybilne z programem do serwisu:

 


 

[1] Źródło: https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2503