Comarch ERP Optima

Moduł księga handlowa

Integra Software

Comarch ERP Optima Księga Handlowa - moduł pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz przepisami związanymi z integracją europejską.

Podstawowe funkcje modułu to:

wysoka jakość i planowanie prac

możliwości tworzenia wielopoziomowego planu kont