Integra DMS

Integra Software

Integra DMS 7 zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie sprzedaży pojazdów i obsługi serwisowej. Oprogramowanie może być zintegrowane z systemem importera  i indywidualnie dostosowane do wymagań danej sieci serwisowej. 

Funkcje CRM pozwalają na znaczne zwiększenie przychodów firmy, a zaawansowane raporty umożliwiają analizę działalności oraz obsługę programu lojalnościowego dla stałych klientów. System posiada także obsługę napraw gwarancyjnych, funkcje dotyczące pojazdów zastępczych i korespondencję seryjną, która znacznie usprawnia przeprowadzanie akcji serwisowych.

Kartoteki pojazdów, Obsługa zamówień i zaliczek W programie można tworzyć i edytować kartoteki marek, modeli i wersji pojazdów. Dla każdego pojazdu można określić wiele parametrów oraz zakres wyposażenia dodatkowego. Dostępne w systemie „Zamówienia od klientów” pozwalają na określenie przedpłaty, zakresu wyposażenia, ceny, a także na rezerwację zamawianego pojazdu.

Dostawy pojazdów, przegląd zerowy Obsługa dostaw poprzez dok. PZ zapewnia sprawne przyjęcia pojazdów na stan magazynowy firmy. Podczas dostaw można dodatkowo wydrukować „Protokół dostawy”, potwierdzający przyjęcie poj. Program umożliwia osobną ewidencję dostaw pojazdów, które należą do importera. Istnieje również możliwość określenia kosztów dodatkowych związanych z danym pojazdem np. dodatkowy koszt transportu, gratisowy autoalarm, itp. Koszty dodatkowe są uwzględniane w raportach oraz rozliczeniach prowizyjnych sprzedawców. Podczas dostawy można „wysłać” do serwisu zlecenie wykonania przeglądu zerowego, oraz montażu wyposażenia dodatkowego np. auto alarmu, haka holowniczego, itd.

Sprzedaż pojazdów jest obsługiwana za pomocą odpowiednich dokumentów m.in. Faktur zaliczkowych, Faktur VAT i VAT marża. Dok. sprzedaży zawierają szczegółowe dane pojazdu, niezbędne do ich rejestracji w urzędach komunikacji (nr nadwozia, homologacja, tech. parametry pojazdu, itp.) Wraz z dok. sprzedaży można wydrukować protokół przekazania pojazdu. Zakres danych na wydruku można parametryzować w ustawieniach programu. Ceny na dok. sprzedaży mogą być przedstawiane w złotych lub w obcej walucie, automatycznie przeliczanej na podstawie aktualnej tabeli kursów banku NBP.

Moduł CRM umożliwia wprowadzanie zdarzeń dot. obsługi klientów, gdzie określamy temat i termin zdarzenia, opis, ew. przypomnienie.  Funkcje CRM umożliwiają grupowe wysyłanie do klientów wiadomości sms/email dot. np. akcji promocyjnych, wprowadzenia nowego modelu do sprzedaży, wyprzedaży modeli z poprzedniego rocznika, itp. Można również tworzyć przypomnienia, które mogą być powiązane z pojazdem lub kontrahentem, a także przydzielać i kontrolować zadania dla pracowników np. przygotowanie ofert, aktualizacja danych na www, itp.

Ofertowanie* Dzięki integracji z systemem MS Office można sprawnie i szybko przygotowywać oferty handlowe dla klientów. Integra DMS zapewnia stałą ewidencje złożonych ofert oraz możliwość analizy skuteczności działania handlowców.

ModułKomis samochodowy zawiera funkcje do obsługi sprzedaży używanych poj. m.in. faktury VAT marża, umowy kupna sprzedaży oraz ewidencję przyjętych do komisu pojazdów. Moduł opisu uszkodzeń zewnętrznych pozwala szybko opisać przyjmowany do komisu poj., aby podczas odbioru uniknąć nieporozumień z właścicielem samochodu.

Moduł e-Komis* zapewni proste i szybkie przedstawianie oferty pojazdów na stronach internetowych. Eksport danych do portalu www automatycznie uzupełnia strony danymi wprowadzanymi w systemie Integra DMS 7, umożliwia to korzystanie z tej samej oferty zarówno przez pracowników jak i klientów firmy. Eksport ofert do portali Allegro/otoMoto zwiększy potencjał handlowy takiej oferty. Oferta www może dotyczyć zarówno nowych jak i używanych pojazdów.

Raporty i Analizy umożliwiają kontrolę sprzedaży pojazdów z uwzględnieniem podziału na okresy, marki, modele i wersje, a także wielu innych danych parametryzowanych wg potrzeb danej firmy. Takie rozwiązanie zapewnia również sprawne przygotowywanie rożnego rodzaju zestawień dla importera danej sieci.
Wyniki raportów mogą być przedstawiane w formie graficznej i eksportowane do prog. MS Excel. System zapewnia również sprawne rozliczenia prowizji sprzedawców z uwzględnieniem kosztów dodatkowych przy zakupie pojazdów.

Opinie dealerów – kliknij, aby powiększyć: