Szkolenia

Szkolenia z obsługi programu Integra 7

Szkolenia z programu Integra 7

Integra Software

Dzięki doświadczeniom zdobytym podczas wielu lat praktyki w organizowaniu szkoleń wypracowaliśmy optymalną ścieżkę pozwalającą na szybkie rozpoczęcie pracy z nowym programem, dodatkowym wsparciem jest zdalna pomoc techniczna realizowana przez doświadczony zespół. 

Prowadzimy zdalne szkolenia z podstawowej obsługi programu, które zapewniają o wiele lepsze wykorzystanie zakupionego oprogramowania w codziennej pracy serwisu. Szkolenia prowadzone są indywidualnie dla każdego użytkownika programu do serwisu i polegają na tym, że początkowo szkoleniowiec przedstawia daną funkcję, a następnie uczestnik szkolenia powtarza ją kilkakrotnie pracując bezpośrednio z programem.

Po szkoleniu sprawdzana jest znajomość obsługi programu a także przesyłane są pomagające utrwalić wiedzę materiały pomocnicze w postaci filmów instruktażowych i krótkich instrukcji obsługi.

szkolenia z obsługi programu serwisowego

Dodatkowe szkolenia uzupełniające oferowane są głównie dla  zaawansowanych użytkowników programu. Umożliwiają one szersze wykorzystanie zaawansowanych funkcji oraz zapoznanie się z możliwościami nowych wersji oprogramowania. Szkolenia prowadzone są online. Podczas takich zajęć uczestnicy mają możliwość praktycznej pracy z programem.

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami na temat wdrożeń i szkoleń dotyczących naszego oprogramowania.