Jest już dostępna nowa wersja programu AuDaConAIS 4/2013

nowa wersja programu AuDaConAIS

Integra Software

Program przeznaczony dla warsztatów i serwisów samochodowych, w jego zakres wchodzą: czasy napraw, dane serwisowe, podręczniki techniczne oraz schematy elektryczne. 

Szczegółowy opis programu znajduje się na portalu www.audacon.auto.pl