Rekomendacja firmy Auto Georg Group

Integra Software

Rekomendacja firmy Auto Georg Group

Auto Georg Group a.s.
Na kopci 372/3a, 735 64 Havitov – Sucha

Firma Auto Georg Group je importérem-distributorem náhradnich dilû od roku 1994. Nabizime dily na osobni  i nákladni automobily. Abychom zajistili profesionálni, obsluhu potřebujeme nejnovéjši programy, které zajištuji rychlŷ vŷber dilû a možnost abjednáváni. V dnešni dobê je internet  nejpouživanêjši zpûsob vyhledáváni dilû, a propo jsme investowali do katalogu, kterŷ je dustupnŷ
na internetu.

Řešeni od firmy Integra Software připravené na základnê na nejnovêjšich a velmi vŷkonŷch technologii což v praxi zajištuje  rychlu práci WEB Katalogu se stejnou funkčnosti jako offline katalogy.  Novŷ katalog ušetřil čas obchodnim zástupcûm a dává dašim zákaznikûm nejaktuálnêši informace.

Firma Integra Softare udêlala vše co było domluveno a mûžeme doporučit  jako solidniho  obchodniho partnera.

Sławomir