Rekomendacja firmy Litwiński T.S.B.

Integra Software

Rekomendacja firmy Litwiński T.S.B.

Firma Litwiński użytkuje program Integra w wersji PRO na 4 stanowiskach komputerowych. Dzięki swoim doświadczeniom uważają, że program jest łatwy i prosty w obsłudze, a zarazem posiada wiele użytecznych funkcji.