Rekomendacja firmy Auto Serwis Szymecki ’20

Integra Software

Rekomendacja firmy Auto Serwis Szymecki ’20

Auto Serwis Szymecki
ul. Sienkiewicza 30; 44-190 Knurów

Firma Auto Serwis Szymecki jest użytkownikiem aplikacji APP oraz POS firmy Integra od 10 miesięcy. Aplikacje APP oraz PDS rozszerzające możliwości programu Integra 7 oceniam bardzo wysoko. Moja Firma była inicjatorem wdrożenia wspomnianych aplikacji do sieci BCS oraz uczestniczyła w tworzeniu funkcjonalności rozwiązań dostępnych w w/w aplikacjach.

Głównym powodom skłaniającym mnie do poszukiwania wspomnianych rozwiązań byt problem związany z bardzo słabą komunikacją pomiędzy POK a serwisem oraz chęć przyspieszenia obsługi klienta, lepszej organizacji pracy, wyeliminowania z obiegu dokumentów w formie papierowej oraz zabezpieczenie serwisu przed roszczeniami klienta – dokumentacja zdjęciowa przy każdym zleceniu.

Wprowadzone rozwiązania pozwoliły również na znaczne oszczędności finansowe. Samo drukowanie dokumentów oraz ich segregacja i przechowywanie. Po szybkiej analizie kosztów – tylko związanych z drukowaniem (papier, tonery) (okres 10 m-cy) oszczędność 2000zł.

Czas obsługi klienta -przyjęcie – rozliczenie – wydanie pojazdu uległ skróceniu o 10-15 min na zlecenie, każdy łatwo policzy oszczędności (ilość zleceń dziennie x 10 min x koszt rbh doradcy POK = zaoszczędzenie pieniężne dziennie)

Podczas pozyskiwania rozwiązania wspomnianego problemu zwróciłem się do firmy Mioduszewski/Integra z zapytaniem dot. mojego problemu. Firma CDS Mioduszewski jest moim dostawcą oprogramowania od ponad 10 lat. Nasza współpraca przez ten okres przebiega znakomicie, więc wybór był oczywisty.

Podejście, profesjonalizm i zaangażowanie w rozwiązanie mojego problemu ze strony firmy CDS Mioduszewski oceniam bardzo dobrze. Ważnym elementem podczas współpracy oraz wdrożenia w/w aplikacji jest duża wiedza praktyczna na temat procesów warsztatowych.

Bardzo istotną częścią proponowanego produktu jest jego ciągły rozwój. Rekomendowane aplikacje posiadają bardzo wiele ciekawych i innowacyjnych pozycji, które nie sposób opisać w krótkiej rekomendacji.

Serdecznie zachęcam do zapoznania się oraz wdrożenia prezentowanych rozwiązań.

Polecam
Tomasz Szymecki