Rekomendacja firmy Lauber – sieć Bosch Service

Integra Software

Rekomendacja firmy Lauber – sieć Bosch Service

Lauber Sp. z o.o.
Ul. Poznańska 64 76-200 Słupsk

Firma Lauber Sp. z o.o. jest użytkownikiem programu Integra Car 7. Program jest zainstalowany na 4 stanowiskach komputerowych.

Aplikacja INTEGRA jest u nas wykorzystywana od niespełna pół roku, jednak jej zalety poznaliśmy od razu. Za pomocą systemu, mamy zaplanowany każdy dzień pracy warsztatu. Integracja z aplikacjami zewnętrznymi takimi jak ESI czy Audacon, pomaga w doborze właściwych części podczas serwisu pojazdów, oraz znacznie skraca czas samej usługi. Modułowość programu pozwala dobrać funkcjonalność na różnych stanowiskach. Na pochwalę zasługuje proces wdrożenia, który w naszej firmie był błyskawiczny i skuteczny. Decydując ponownie o wyborze programu do obsługi warsztatu, wybralibyśmy system INTEGRA.

Po wdrożeniu programu INTEGRA, zarządzanie pracami w warsztacie jest czystą przyjemnością.

Kierownik Działu IT i Wdrożeń

Tymoteusz Jarmuł