Hotline dla programu Integra 7 i Integra eCommerce WebShop

Wsparcie techniczne dotyczące obsługi programu do warsztatów i systemu Integra eCommerce WebShop

Szkolenia z programu Integra 7

Integra Software

Wsparcie techniczne jest odpłatne i dostępne dla klientów, posiadających aktualny abonament na aktualizacje programu Integra 7 (Car, Truck, Firma) i Integra eCommerce WebShop.

Konsultacje telefoniczne i zdalna pomoc, obejmują zarówno wsparcie dotyczące obsługi programu, szczególnie w początkowym okresie użytkowania nowego oprogramowania, jak i przyjmowanie zgłoszeń związanych z rozwojem oprogramowania.

Dostęp do konsultacji telefonicznych prowadzonych przez specjalistów firmy Integra realizowanych
na wydzielonych numerach.

Hotline dla programu Integra 7 jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00.

Hotline dla Integra eCommerce WebShop jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 – 16.00

Konsultant techniczny ds. oprogramowania

94 348 9000
94 348 8018

Wsparcie techniczne obejmuje m.in.:

Pomoc zdalna dla użytkowników

Zdalną pomoc dla użytkowników oprogramowania.

Dzięki nowoczesnym systemom zdalnej pomocy, specjaliści firmy Integra mogą szybko i sprawnie pomagać w obsłudze programu oraz rozwiązywać problemy techniczne bez angażu czasowego klientów.

Niższe ceny dotyczące naprawy i diagnozy baz danych, uszkodzonych np. w wyniku awarii sprzętu komputerowego, problemów z siecią LAN, awariami zasilania, itp.

Serwer Terminali - praca wieloodziałowa
Specjalista ds. sprzedaży programów serwisowych

Realizację nowych funkcji wg zgłoszeń klientów
– większość nowych funkcji i modyfikacji programu jest realizowana pod kątem zgłoszeń klientów posiadających aktualny abonament na aktualizację programu. Zgłoszenia klientów niekorzystających z aktualizacji są realizowane tylko w przypadku, gdy dotyczą bardzo istotnych usprawnień dla funkcjonowania programu. *

Pomoc w konfiguracji oprogramowania
Podczas wdrożenia oprogramowania specjaliści działu technicznego przeprowadzają podstawową konfigurację programu. Po wdrożeniu programu użytkownicy programu mogą we własnym zakresie dostosować parametry pozwalające bardziej optymalnie dostosować program do indywidualnych potrzeb. Taka pomoc pozwala zaoszczędzić wiele czasu oraz lepiej wykorzystać funkcje programu. Wymieniona konfiguracja nie obejmuje instalacji i ustawień parametrów wykonywanych podczas wdrożenia programu oraz konfiguracji po instalacji dodatkowych (nowych) stanowisk.

Hotline dla programu Integra
Integra 7 - przejście do Supportu.

Aktualizacje oprogramowania, które są dostępne dla użytkowników posiadających aktualny abonament. Takie aktualizacje można pobrać ze strefy Integra Support. (Identyfikator jest podany na żółtej karcie Integra Support, dostarczanej klientom po złożeniu odpowiedniego zamówienia). Dostęp do strefy Integra Support jest również możliwy z poziomu oprogramowania Integra 7 w menu Pomoc -> Portal Integra Support. Po pobraniu aktualizacji programu użytkownicy powinni we własnym zakresie zaktualizować program. Aktualizacje powinny być przeprowadzane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę techniczną.

Dodatkowe informacje jak przeprowadzić aktualizację programu można uzyskać pod nr 94 348 9000.

Godziny dostępu do hotline

Dostęp do Hotline

Infolinia techniczna dotycząca oprogramowania Integra 7 jest czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod nr telefonów: 94 348 900094 348 8018696 224 224. **

Infolinia techniczna dotycząca systemu Integra eCommerce WebShop jest czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00 pod nr telefonów: 94 348 900094 348 8018662 055 649. ***

W przypadku, gdy wszyscy konsultanci są zajęci i nie można uzyskać połączenia telefonicznego można przesyłać zgłoszenia drogą mailową pod adresem pomoc@integra.com.pl.

Dokładnych informacji dot. zamówienia abonamentu na aktualizacje oprogramowania udziela Dział Handlowy pod nr tel. 94 348 8000, email: poczta@integra.com.pl.

* Niektóre nowe funkcje i modyfikacje programu, które nie zostały zgłoszone przez innych użytkowników oprogramowania mogą wymagać złożenia płatnego zamówienia obejmującego częściowy lub pełny udział w kosztach związanych z realizacją w/w funkcji lub modyfikacji programu.

** Wsparcie techniczne dla programu Integra 7 obejmuje dla jednej licencji (przez okres 12 miesięcy) max. 15 zgłoszeń telefonicznych lub 5h konsultacji dla pierwszego stanowiska oraz 5 zgłoszeń tel. dla każdego kolejnego stanowiska lub 1,5 godz. konsultacji. Kolejne konsultacje lub obsługa zgłoszeń będą wymagały wykupienia dodatkowego pakietu Integra Hotline.

*** Wsparcie techniczne dla systemu Integra eCommerce WebShop obejmuje (przez okres 12 miesięcy) max. 15h konsultacji telefonicznych
i zdalnego wsparcia. Kolejne konsultacje lub obsługa zgłoszeń będą wymagały wykupienia dodatkowego pakietu Integra Hotline.

Hotline dla programu Integra 7 jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00.

Hotline dla Integra eCommerce WebShop jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 – 16.00