Zmiana oznaczeń nowych opon – etykiety od maja 2021

Platforma do sprzedaży opon

Integra Software

Jakie opony obejmuje obowiązek stosowania etykiety informacyjnej?

Przed dniem 1 maja 2021, obowiązek umieszczania etykiet informacyjnych dotyczył opon C1 – do samochodów osobowych oraz C2 – do samochodów dostawczych. Po wejściu w życie nowych przepisów obejmuje on również kategorię C3 – opony do samochodów ciężarowych.

O czym informują etykiety na oponach?

Etykieta na oponach zawiera informacje dotyczące trzech parametrów ogumienia: skuteczności hamowania na mokrej nawierzchni, efektywności paliwowej oraz generowanego hałasu. Etykiety wprowadzone w 2021 informują dodatkowo o tym, czy opona sprawdzi się w warunkach zimowych.

Przyczepność na mokrej nawierzchni – redukcja ilości klas z 7 do 5

Ten parametr wskazuje efektywność hamowania na mokrej nawierzchni. Dzieli się na klasy od A do G w przypadku starych oznaczeń lub od A do E w nowym wzorze etykiet. W obydwu przypadkach klasa “A” oznacza najwyższą skuteczność hamowania, i każda kolejna litera określa coraz niższą kategorię. Różnica w drodze hamowania między najwyższą a najniższą klasą może wynosić nawet 18 metrów.

Hałas generowany podczas jazdy – ABC zastępują fale dźwiękowe

Ten parametr opisywany jest za pomocą 3-stopniowej skali uzupełnionej wartością w decybelach. Skala zobrazowana jest za pomocą 1, 2 lub 3 fal dźwiękowych, symbolizujących coraz wyższy hałas pracy ogumienia. W uaktualnionej wersji etykiety poziomy hałasu pracy opon są opisane kolejnymi literami alfabetu – A, B oraz C.

Efektywność energetyczna – oszczędność paliwa

Ta informacja jest powiązana z oporem toczenia opon. Przekłada się bezpośrednio na zużycie paliwa. Jej klasy oznaczono tak samo, jak w przypadku przyczepności na mokrej nawierzchni A-G (stara etykieta) lub A-E (nowa etykieta). A (kolor zielony) – najwyższa klasa a E (kolor czerwony) – najniższa klasa. Wybierając opony o wysokiej klasie oszczędności paliwa masz gwarancję, że paliwa w baku starcza na dłużej i obniżysz tym samym nawet o 20% emisję CO2.

Dostawcy (producenci, importerzy lub upoważnieni przedstawiciele) muszą zarejestrować swoje opony przed sprzedażą na rynku europejskim. Konsumenci będą mogli uzyskać dostęp do bazy danych EPREL od 1 maja 2021 r. która będzie dostępna za pośrednictwem publicznego portalu internetowego.

Po co wprowadzono zmiany na etykietach?

Głównym celem wprowadzonych zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz efektywności ekonomicznej i środowiskowej transportu drogowego przez dostarczanie kierowcom wiarygodnych i porównywalnych danych na temat opon – co pozwoli im na wybór opon o wyższej efektywności paliwowej, większe bezpieczeństwo na drodze i niższą emisję hałasu.

Najnowsza wersja oprogramowania Integra Car 7 TS – dostosowana jest do nowych oznaczeń i symboli. Wraz z nowymi oznaczeniami powstały w oprogramowaniu dodatkowe możliwości wczytywania najnowszych cenników producentów opon.