Zmiany w przepisach dla warsztatów samochodowych do stycznia 2020 – bądź na bieżąco

Zmiany w przepisach dla warsztatów samochodowych do 2020 roku

Integra Software

Mijający rok upływa pod znakiem wielu zmian ustawowych, które w większości dotyczą właścicieli warsztatów samochodowych. Prowadząc działalność w zakresie mechaniki pojazdowej czy też sprzedaży części samochodowych, należy upewnić się, że dotyczące branży motoryzacyjnej zmiany przepisów zostały odpowiednio wdrożone.

  • 1 stycznia 2020 – obowiązkowa weryfikacja kontrahentów na białej liście podatników VAT. Tylko do końca grudnia tego roku można dokonać przelewu o wartości powyżej 15 000 zł na rachunek bankowy kontrahenta inny niż podany w wykazie, bez sankcji ze strony Urzędu Skarbowego.
  • 1 stycznia 2020 – cyfryzacja sprawozdawczości i ewidencji do BDO – Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Z początkiem nowego roku zostanie uruchomiona elektroniczna ewidencja odpadów i składanie sprawozdań z zakresu produktów i odpadów. Co ważne, dokumenty te będzie można składać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. W najnowszej wersji programu Integra Car 7 znajduje się funkcja obsługująca obowiązkowy numer rejestrowy dotyczący gospodarowania odpadami. Więcej informacji na temat funkcji dostępnych w najnowszej wersji programu Integra Car 7 znajduje się tutaj. [dodatkowe informacje na temat BDO]
  • 1 stycznia 2020 – Kasy fiskalne i drukarki fiskalne online – z początkiem nowego roku dotychczasowe kasy i drukarki fiskalne w warsztacie będą musiały zostać zastąpione urządzeniami typu „online”, które w trybie rzeczywistym przekazują informacje o zarejestrowanych transakcjach do CRK. Najnowsza wersja programu Integra Car 7 obsługuje najpopularniejsze modele drukarek fiskalnych online. [informacje na temat drukarek online w warsztacie i modeli kompatybilnych z programem Integra Car 7]
  • 1 stycznia 2020 – Kolejna zmiana dotyczy wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie, do którego ma zostać wystawiona faktura VAT. Sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę na podstawie paragonu tylko w przypadku, gdy znajdzie się na nim numer NIP nabywcy. Pominięcie tego przepisu będzie wiązało się z sankcją w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na wystawianej fakturze. Najnowsza wersja programu Integra Car 7 obsługuje wydruk numeru NIP na paragonie. Więcej informacji na temat funkcji dostępnych w najnowszej wersji programu Integra Car 7 znajduje się tutaj.
  • Serwisy, które obsługują jednostki samorządowe i gminne powinny także pamiętać o stosowaniu się do ustawy dot. Centralizacji Rozliczeń VAT dla JST. Najnowsza wersja programu umożliwia szybkie wskazanie kontrahentów powiązanych z samorządami jako odbiorcę na fakturze.

Aktualizacja obejmuje także oprogramowanie Integra Firma 7 oraz Integra Truck 7.

Poniżej prezentujemy krótką, chronologiczną listę najważniejszych zmian z datami ich wprowadzenia:

  • 1 lipca 2019 – Weszła w życie druga wersja struktury JPK_FA(2), która miała na celu uzupełnienie danych raportowanych za pomocą dotychczasowej struktury logicznej JPK_FA. Najnowsza wersja programu Integra Car 7 obsługuje schemat pliku JPK_FA(2). Więcej informacji na temat funkcji dostępnych w najnowszej wersji programu Integra Car 7 znajduje się tutaj.
  • 1 sierpnia 2019Zmieniono matrycę stawek VAT dotyczącą zarówno kas, jak i drukarek fiskalnych. Pełna lista obowiązujących oznaczeń wygląda następująco: litera A – stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%, litera B – stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%, litera C – stawka obniżona podatku w wysokości 5%, litera D – stawka obniżona podatku w wysokości 0%, litera E – zwolnienie od podatku, literom F i G – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy.
  • 1 września 2019 – ograniczenie możliwości zwolnienia z VAT ze względu na wysokość obrotów. W przypadku branży motoryzacyjnej zniesiono zwolnienie z VAT dla podmiotów stacjonarnie sprzedających części samochodowe i do motocykli. Wiele serwisów zadaje sobie pytanie, czy oferując klientowi części wyłącznie w ramach naprawy pojazdu pojawi się obowiązek rejestracji VAT. Obecne interpretacje ustawy dopuszczają dostawę części samochodowych jako element kompleksowej usługi naprawy, jednak zalecamy trzymać rękę na pulsie i systematycznie monitorować informacje na ten temat w serwisach podatkowych, np.: https://inforfk.pl/
  • 1 listopada 2019 – z tym dniem powstaje obowiązek stosowania mechanizmu „split payment” w odniesieniu do transakcji dokonywanych między podatnikami (B2B), których przedmiotem są m.in. części i akcesoria do pojazdów silnikowych o wartości przekraczającej 15 000 zł. W najnowszej wersji programu Integra Car 7 znajdują się funkcje ułatwiające zarządzanie towarami objętymi mechanizmem podzielonej płatności. Więcej informacji na temat funkcji dostępnych w najnowszej wersji programu Integra Car 7 znajduje się tutaj. [dodatkowe informacje na temat „Split payment”]
  • 1 listopada 2019Nowa struktura plików kontrolnych dla faktur sprzedaży (JPK_ FA(3)). Dane z faktur sprzedażowych są obecnie gromadzone i przekazywane w postaci struktury JPK_FA(2). Z początkiem listopada zostanie wprowadzona nowa wersja struktury pliku – JPK_FA(3), która będzie egzekwowana przez organy podatkowe od 2 grudnia 2019 r. Obecnie trwają prace, w efekcie których kolejna wersja programu Integra Car 7 będzie obsługiwała obowiązującą strukturę plików JPK_FA zgodnie z terminami wymaganymi przez KAS. Więcej informacji na temat funkcji dostępnych w najnowszej wersji programu Integra Car 7 znajduje się tutaj.

Wyżej wymienione informacje mają charakter informacyjny.
Działania w zakresie dostosowania ewidencji sprzedaży do przepisów należy zweryfikować w biurze rachunkowym obsługującym firmę.

Zobacz także: Programy do serwisów