Zmiany w przepisach dotyczących ewidencji odpadów (BDO)

Zmiany w przepisach dotyczących ewidencji odpadów (BDO)

Integra Software

Zmiany w ustawie umożliwiają prowadzenie ewidencji zarówno w BDO, jak i w papierowej formie do dnia 30 czerwca 2020 roku, w przypadku, gdy serwis przekazując odpady wystawi w wersji papierowej kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK). Serwisy, warsztaty i inne firmy z branży motoryzacyjnej są zobowiązane, aby wszystkie dokumenty, które zostały wystawione w formie papierowej do 30 czerwca 2020 roku wpisać do systemu BDO najpóźniej do 31 lipca 2020 roku.

Z końcem ubiegłego miesiąca (dnia 31 stycznia 2020 roku) weszły w życie zmiany w ustawie o odpadach. Wprowadzone zmiany w przepisach będą obowiązywały z datą wsteczną, dokładnie od początku roku 2020 (od dnia 1 stycznia 2020).

Nowymi przepisami o ewidencji odpadów objęte są między innymi serwisy, warsztaty samochodowe i inne firmy z branży motoryzacyjnej. 

Zmiany w przepisach dotyczą kwestii powiązanych z odpadami oraz innymi ustawami w zakresie dotyczącym ewidencji i sprawozdań składanych do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

Zmiany przepisów określają również alternatywną ścieżkę wystawienia dokumentu ewidencji przez serwis. W przypadku awarii systemu BDO, która uniemożliwia przygotowanie dokumentu w formie elektronicznej, serwis ma możliwość wystawienia dokumentu w wersji papierowej. Serwis musi jednak pamiętać, że po usunięciu awarii, zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentacji w BDO nie później, niż w terminie 30 dni. Więcej informacji o zmianach przepisów dla serwisów samochodowych, warsztatów i innych firm z branży motoryzacyjnej można przeczytać w dzienniku ustaw lub stronie Ministerstwa Klimatu.

Najnowsza wersja oprogramowania do serwisu Integra Car 7.6 (edycja 2020) umożliwia obsługę numeru rejestrowego BDO, dotyczącego gospodarowania odpadami, na różnych typach dokumentów. Więcej informacji na temat funkcji dostępnych w najnowszej wersji programu Integra Car 7 znajduje się tutaj.

Zobacz także: Program do serwisu