Grafik napraw do planowania pracy serwisu

Integra Software

Nowość w postaci intuicyjnego grafika napraw do organizacji pracy w serwisie umożliwia bardziej efektywne planowanie działań.
Dzięki czytelnemu układowi graficznemu oraz opcji przesuwania terminów pomiędzy stanowiskami, można dynamicznie wprowadzać na zmiany. Można lepiej planować terminy napraw i umawiać klientów na wizyty, co skraca czas oczekiwania i zwiększa satysfakcję klientów. Zarządzający serwisem mogą szybko reagować na zmiany w harmonogramie, przypisując dodatkowych mechaników lub dostosowując priorytety napraw. Klienci mają pewność, że ich pojazdy zostaną naprawione w ustalonym terminie, co przekłada się na ich zaufanie do serwisu i lojalność.

Korzystanie z terminarza napraw w programie Integra może znacząco przyspieszyć proces przyjmowania pojazdów na serwis. Dzięki temu, że informacje umieszczone w terminach są automatycznie przenoszone do zakresu napraw, eliminuje się konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych, co oszczędza czas i zmniejsza ryzyko pomyłek.

Dodatkowo z poziomu terminu można błyskawicznie wyświetlić historię napraw umawianego pojazdu. Dzięki temu mechanik lub pracownik obsługi klienta może szybko sprawdzić wcześniejsze naprawy i konserwacje wykonane na danym pojeździe, co pozwala lepiej zrozumieć jego historię serwisową i lepiej przygotować się do planowanej naprawy.

Ponadto, integracja między terminarzem a zakresem napraw pozwala na płynne przejście od ustalania terminu wizyty klienta do definiowania zakresu prac do wykonania na pojeździe. Mechanik może od razu mieć dostęp do informacji o potrzebnych naprawach i częściach, co umożliwia szybsze planowanie i przygotowanie się do pracy.

Zakres funkcjonalny modułu to m.in.:

  • Widok dnia, tygodnia, umożliwiający analizę zajętości stanowisk naprawczych.
  • Planowanie pracy i przypisywanie terminów w oparciu o poszczególnych serwisantów lub stanowiska naprawcze.
  • Automatyczne przypisywania serwisanta do terminów, kosztorysów oraz zleceń.