Szybka i dokładna inwentaryzacja z programem Integra

inwentaryzacja

Integra Software

Co to jest remanent?

Spis z natury, zwany także remanentem, to dokument, którego obowiązek sporządzenia spoczywa na podatnikach prowadzących KPiR. Spis z natury wpływa na wyliczenie wartości kosztów za dany rok podatkowy.

Kto powinien sporządzić spis z natury?

Spis z natury powinni sporządzić wszyscy podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, w tym także podatnicy prowadzący wyłącznie działalność usługową.

Kiedy należy sporządzić spis z natury?

Konieczność sporządzenia spisu z natury dla podatników przypada na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie utraty prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym, zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

Wartość remanentu na dzień 31 grudnia 2023 r. jest jednocześnie wartością remanentu na początek roku – na dzień 1 stycznia 2024 r.

Jakiego rodzaju składniki majątku należy ująć w spisie z natury?

Podatnik jest zobowiązany sporządzić i wpisać do księgi spis z natury towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków. W takim remanencie nie ujmujemy wartości wyposażenia i środków trwałych.

W programie Integra 7 dostępnych jest wiele funkcji usprawniających i skracających czas inwentaryzacji, m.in.:

  • przejrzysty interfejs, prowadzący użytkownika programu krok po kroku przez poszczególne etapy inwentaryzacji,

  • dokumenty AS umożliwiające bardzo dokładną i szybką kontrolę stanu towarów w całym magazynie,

  • możliwość przeprowadzenie inwentaryzacji różnymi metodami: ręczny spis za pomocą papierowych arkuszy inwentaryzacyjnych, weryfikacja stanów mag. za pomocą czytników kodów kreskowych, itp.

W Strefie Integra Support dostępna jest instrukcja inwentaryzacji, w której przedstawiamy krok po kroku, w jaki sposób przeprowadzić spis z natury w programie do serwisu. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami. Bardzo ważne jest, aby w/w prace zostały wykonane w odpowiedniej kolejności.

Skontaktuj się z nami aby poznać wszystkie możliwości programu Integra 7

Kolektory danych Motorola MC30XX dla wersji programu Integra 7 Pro

Użytkownicy programu w wersji Integra 7 Pro posiadają dostęp do funkcji przeprowadzania inwentaryzacji za pomocą kolektorów danych usprawniających proces spisu z natury. Spis towarów za pomocą terminala jest najszybszą i najbardziej dokładną metodą inwentaryzacji.

Kolektor umożliwia bardzo szybkie przeprowadzenie spisu przy udziale nawet jednej osoby. Ponadto nie jesteśmy ograniczeni odległością od stanowiska z komputerem PC. Pozycje towarowe mamy dostępne bezpośrednio w kolektorze danych, na bieżąco uzupełniane ilościami spisywanych towarów. Ma to szczególnie duże znaczenie kiedy spis wykonujemy w większym sklepie lub pomieszczeniach magazynowych.

Aby ułatwić i skrócić użytkownikom oprogramowania Integra 7 Pro przeprowadzenie inwentaryzacji wprowadzamy do oferty usługę wypożyczenia inwentaryzatorów Motorola Symbol MC30XX.

Oferta wypożyczenia inwentaryzatorów Motorola MC30XX

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 94 348 80 12